Klagemulighed

Oplysning om klagemulighed.

Bliver vi uenige om en handel, mangelafhjælpning eller andet, kan du klage til :

1. Camping Branchens Reklamationsnævn, Mosedalvej 15, 2500 Valby. Ring på 36 14 04 57 og få tilsendt
    en klageformular eller

2. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du 
    kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk eller

3. EU-Kommisissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig
    relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr
    Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse ucg@ucg.dk.